Главная страница
Поиск по модели:
  
Карта сайта
Волгоград клетская расписание маршруток
Расписание электричек змиев харьков левада
Что подарить дочери на 12 лет
Автовокзал саранск расписание автобусов саранск рузаевка
Роспись русской печи своими руками
Задачи специальной педагогики
Ведение хозяйства обломова и штольца таблица
Цитаты про невесту красивые
 

Складносурядне речення приклади схеми

З'ясувати значення, в якому слово виступає в реченні тексті. Визначити, однозначне слово чи багатозначне; якщо багатозначне, назвати інші його значення прямі й переносні. Визначити, чи слово вільне, чи фразеологічно зв'язане. Назвати синонімічний ряд, до якого воно належить і яке місце в цьому ряду займає. Дібрати антонім до аналізованого слова якщо є. Яке слово за походженням. Визначити, чи слово активного вжитку, чи має периферійне вживання архаїзм, історизм, неологізм. Охарактеризувати стилістичні властивості слова стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійно-термінологічне, діалектне, жаргонне та походження. Зразок: Рідна земле, щаслива й багата, Мій уклін тобі, мій тобі спів! Аналізоване слово в початковій формі - земля. Це слово повнозначне, оскільки називає певне явище дійсності, тобто виконує номінативну функцію, в поданому тексті означає " країна". Аналізоване слово є багатозначним. Інші його значення: земля -планета; земля - верхній шар земної кори; земля - грунт; земля - суша. Синоніми до цього слова - край, країна, держава. Антоніма до слова підібрати не можна. За походженням слово земля незапозичене, споконвічно українське. Аналізоване слово належить до активної лексики, слово земля є загальнонародним, оскільки вживається всіма носіями мови без територіальних чи соціальних обмежень. За вживаністю у стилях слово міжстильове, може вживатися в різних стилях, нейтральне. Фонетичний розбір передбачає вироблення у студентів навичок запису фонетичною та фонематичною транскрипцією, сприймання на слух звукових особливостей мови Схема розбору 1. Записати слово фонетичною і фонематичною транскрипціями. У фонетичній транскрипції поставити наголос і розбити слово на склади. Виписати фонеми та звуки, схарактеризувати звуки. Вказати співвіднесеність між фонемами і звуками. Зразок: Сміються й плачуть солов'ї Орфографічний розбір може поєднуватися з морфемним. Визначення орфограми для аналізу. Записати слово фонематичною транскрипцією. Записати слово фонетичною транскрипцією. Встановити відповідність між фонемами варіантами їх та буквами у виділених орфограмах. Сформулювати правила правопису щодо виділених орфограм. Охарактеризувати принципи правопису щодо аналізованих орфограм. Зразок розбору: Для того, щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі Словоформа для аналізу в орфографічному записі: створити. Орфограми для аналізу: створити. Префікс с- пишеться перед буквами к, п, т, ф, х. Завдання цього виду мовного розбору - пояснити нормативну вимову голосних і приголосних у слові, виявити й охарактеризувати можливі варіанти вимови окремих звуків. Запис слова фонетичною транскрипцією. Пояснення вимови голосних у слові. Пояснення вимови приголосних у слові. Характеристика всіх можливих варіантів вимови голосних та приголосних звуків. Зразок: Той хто по-справжньому любить Батьківщину,- в усіх відношеннях справжня людина. Норми літературної мови не допускають варіантної вимови голосних і приголосних. Речення із словом для аналізу. Твірне слово мотиватор або мотивуюче слово. Твірна основа мотивуюча основа. Із коси осінніх хмар летіла мжичка. Аналізоване слово : осінній. Словотворчий засіб: суфікс -н- 6. Морфологічний спосіб словотворення, суфіксальний тип. Змінюване чи незмінюване слово довести. Визначити закінчення у змінюваному слові позитивне чи нульове. Визначити основу слова й охарактеризувати її: непохідна кореневапохідна суфіксальна, префіксальна, префіксально-суфіксальна, суфіксально-постфіксальна, префіксально-постфіксальна, префіксально-суфіксально-постфіксальначиста у незмінюваних словахвільна чи зв'язана, проста чи складна, відкрита чи закрита, тверда чи м'яка. Визначити корінь слова і вказати на можливі варіанти модифікації кореня. Визначити префікси, суфікси, постфікси, інтерфікси. Вказати на морфонологічні зміни в основі. Вказати на зміни в морфемній будові слова. Виконати графічне позначення морфемного складу слова. Зразок аналізу На крило небокраю сіла хмара в червоній хустині і задумалась, тиха, над краєм землі Змінюване: хмари, хмарою, хмарами. Закінчення: -а позитивне 4. Основа слова: хмар- непохідна кореневавільна, закрита, тверда. Корінь хмар- хмарний, захмарилось. У морфемній будові слова змін не відбулося. Графічне позначення морфемного складу слова: хмар а 1. Початкова форма називний відмінок. Лексико-граматичні категорії: а власна чи загальна назва; б назва істоти чи неістоти; в лексичне значення - конкретне предметне, речовинне, збірне чи абстрактне. Граматичні категорії: а рід і засоби вираження його семантичні ознаки, морфологічна будова, синтаксичні зв'язки з іншими словами в реченні ; б число і засоби вираження його; в відмінок і засоби вираження його; г відміна і група. Липень промайнув гарячим крилом над землею і розтанув між соковитими травами Початкова форма називний відмінок чоловічого роду. Лексичне значення ознака за кольором, за розміром, за внутрішніми чи зовнішніми властивостями, за відношенням до предмета, до особи чи тварини, до місця, часу тощо. Розряди за значенням якісний, відносний, присвійний, відносно-якісний, присвійно-відносний, присвійно-якісний. Ступінь порівняння, засоби вираження його. Форма - повна стягнена, нестягненакоротка. Група - тверда, м'яка. Рід і засоби вираження його. Відмінок і засоби вираження його. Число і засоби вираження його. Зразок Панувало над селом лагідне серпневе надвечір'я Лагідне надвечір'я - п. Розряд за значенням: а кількісний власне кількісний, неозначено-кількісний, збірний, дробовий ; б порядковий. Рід якщо йому властивий. Відмінок і засоби вираження його. Зразок Одну фразу з першого диктанту я й досі пам'ятаю дуже добре Остап Вишня. Одну фразу пам'ятаю - п. Початкова форма називний відмінок. Розряд за значенням особовий, зворотний, вказівний, присвійний та ін. Рід якщо йому властивий. Зразок Та музика, мов голос долі, Нас освітила й поєднала Лексичне значення назва фізичної дії, руху, розумової діяльності, стану, тощо. Вид недоконаний, доконаний і засоби його вираження. Стан активний, пасивний, зворотно-середній і засоби його вираження. Час теперішній, майбутній, минулий. Спосіб дійснийумовний, наказовий. Особа, рід, число, засоби вираження їх. Зразок Пролісок пробив листок торішній, Аж зачудувалася трава Рил. Чоловічий рід нульове закінченняоднина. Активний чи пасивний стан. Від якої основи інфінітива чи теперішнього часу утворений. Від якого дієслова утворений перехідного чи неперехідного. Рід, число, відмінок, засоби вираження їх. Зразок Не доїжджаючи до ташанського мосту, Оксен круто звернув праворуч і поїхав ступською дорогою, що пролягала поміж піщаними горбами. Незабаром спустився у глибоку яругу, порослу чагарем і дикими грушками Тют. Активний минулого часу суфікс -л. Порос ти +л - порослий 5. Утворений від неперехідного дієслова порости 6. Жіночий поросла яругаоднина закінчення -уЗнахідний спустився в що? Від якого дієслова утворений перехідного чи неперехідного. Від якої основи інфінітива ти теперішнього часу утворений і за допомогою якого суфікса. Вид доконаний, недоконаний ; засоби його вираження. Вказати дієслово-присудок, що пояснюється дієприслівником. Ознаки якого часу має і яку додаткову дію означає одночасну чи попередню щодо дієслова-присудка. Зразок Не доїжджаючи до ташанського мосту, Оксен круто звернув праворуч і поїхав ступською дорогою, що пролягала поміж піщаними горбами. Незабаром спустився у глибоку яругу, порослу чагарем і дикими грушками Тют. Не доїжджа ють + ючи - не доїжджаючи 4. Дія, попередня щодо дієслова-присудка. Не пишеться окремо, бо дієслово без не вживається доїжджати - доїжджаючи. Вихідна форма для означально-якісних, які мають ступені порівняння. Розряд за значенням означальний - який саме, обставинний - який саме. Ступінь порівняння, категорія оцінки і засоби її вираження. До якого слова відноситься. Від якого слова і яким способом утворений. Мла стає на морі. Тихше б'ється хвиля в береги. В їх безлюднім хорі Ще чуткіша тиша навкруги Плужн. Означальний способу дії як? Від прикметника тихий за допомогою суфікса -о тихо. У кінці пишеться -е, бо вищий ступінь довше, краще, вище, вужчеоснова закінчується на шиплячий. 
003220
В освоении новой техники Вы поступаете так:
изучаете инструкцию
просите кого-нибудь помочь
полагаетесь на интуицию
© 2005 — 2016 «modmoose.ru» Документы на все случаи!